Poprzednio

HIBERNIA

Nazwa pełna

METSA TISSUE KRAPKOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000344332

NIP

5252468691

REGON

142180236

Adres siedziby

Opolska 103, 47-300 Krapkowice, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

11 grudnia 2009 r.

Kapitał zakładowy

75 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dwóch członków zarządu łącznie lub jeden członek zarządu łącznie z prokurentem

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
 • Obywatelstwo

  Rezydencja

Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  75 mln zł

  Liczba udziałów

  1500000

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Prokurenci
 • Od 30 kwietnia 2019 r.

  PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM SPÓŁKI

 • PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM SPÓŁKI

Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

6,5 mln zł

2021 r.

9,8 mln zł

2020 r.

6,8 mln zł

2019 r.

2,9 mln zł

2018 r.

5,2 mln zł

2017 r.

5,9 mln zł

2016 r.

6 mln zł

2015 r.

2 mln zł

2014 r.

979,2 tys. zł

2013 r.

225,1 tys. zł

2012 r.

58,7 tys. zł

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
58,7 tys. zł 225,1 tys. zł 979,2 tys. zł 2 mln zł 6 mln zł 5,9 mln zł 5,2 mln zł 2,9 mln zł 6,8 mln zł 9,8 mln zł 6,5 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015