Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

2

2 mln zł

1,2 mln zł

2007 - 2013

1

445,4 tys. zł

333,5 tys. zł

Łącznie

3

2,5 mln zł

1,5 mln zł