Nazwa pełna

"SMART EDUCATION INTERNATIONAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000344241

NIP

5213549729

REGON

142163278

Adres siedziby

Vetterów 1, 20-277 Lublin, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

21 grudnia 2009 r.

Wielkość organizacji

Inna

Kapitał zakładowy

50 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń w imieniu spółki upoważniony jest członek zarządu. W przypadku zarządu wieloosobowego - prezes zarządu samodzielnie lub członek zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
 • wspólnik spółki z o.o.

  Obywatelstwo

  🇵🇱

  Rezydencja

  🇵🇱

Wspólnicy
 • Od 14 września 2020 r.

  Wartość udziałów

  48,8 tys. zł

  Liczba udziałów

  975

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Prokurenci
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

3,4 mln zł

2019 r.

71,4 tys. zł

2018 r.

570,1 tys. zł

2017 r.

1,1 mln zł

2016 r.

477,9 tys. zł

2014 r.

666,4 tys. zł

2014
2016
2017
2018
2019
2020
666,4 tys. zł 477,9 tys. zł 1,1 mln zł 570,1 tys. zł 71,4 tys. zł 3,4 mln zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

2

2 mln zł

1,2 mln zł

2007 - 2013

1

445,4 tys. zł

333,5 tys. zł

Łącznie

3

2,5 mln zł

1,5 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2009