Wzmianki o złożonych dokumentach
Wzmianki o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • 29.01.2020

  Od 01. 01. 2012 do 31. 12. 2012

 • 29.01.2020

  Od 01. 01. 2010 do 31. 12. 2010

 • 29.01.2020

  Od 01. 01. 2011 do 31. 12. 2011

 • 29.01.2020

  Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • 29.01.2020

  Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • 29.01.2020

  Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 23.07.2018

  Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

Wzmianki o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • Od 01. 01. 2012 do 31. 12. 2012

 • Od 01. 01. 2010 do 31. 12. 2010

 • Od 01. 01. 2011 do 31. 12. 2011

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

Wzmianki o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu
 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017