Nazwa pełna

PETER PAN INWESTYCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIELANOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000343849

NIP

5272617160

REGON

142082918

Data rejestracji

8 grudnia 2009 r.

Data ostatniej zmiany

23 lipca 2018 r.

Adres siedziby

Powojowa 3, 20-442 Lublin, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Wynajem I zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Przedmiot pozostałej działalności
 • Restauracje I inne stałe placówki gastronomiczne

 • Kupno I sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

 • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

 • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej I zarządzania

 • Działalność agencji reklamowych

 • Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku powołania zarządu jednoosobowego - członek zarządu samodzielnie - w przypadku powołania zarządu dwu lub trzyosobowego - dwóch członków zarządu działających łącznie

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Wspólnicy
 • Od 25 maja 2017 r.

  50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW