Nazwa pełna

BIOALTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000343842

NIP

8762424375

REGON

340681459

Data rejestracji

7 grudnia 2009 r.

Data ostatniej zmiany

3 września 2019 r.

Adres siedziby

86-330 Mełno, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

2.5 mln zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych

Przedmiot pozostałej działalności
 • Uprawa zbóż, roślin strączkowych I roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

 • Destylowanie, rektyfikowanie I mieszanie alkoholi

 • Sprzedaż hurtowa paliw I produktów pochodnych

 • Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych

 • Transport drogowy towarów

 • Magazynowanie I przechowywanie pozostałych towarów

 • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej I zarządzania

 • Badania naukowe I prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii

 • Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Spółkę reprezentuje każdy członek zarządu samodzielnie

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Wspólnicy
 • Od 7 grudnia 2009 r.

  200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100000,00 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 7 grudnia 2009 r.

  4.600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.300.000,00 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 7 grudnia 2009 r.

  200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100000,00 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Prokurenci
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2009