Dane aktualne

Nazwa pełna

VERTIGO INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

31 grudnia 2009 r.

KRS

0000343647

NIP

5272707420

REGON

142204280

Kapitał zakładowy

51 tys. zł

Adres siedziby

Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Działalność holdingów finansowych

Przedmiot pozostałej działalności
 • Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji

 • Działalność trustów, funduszów I podobnych instytucji finansowych

 • Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń I funduszów emerytalnych

 • Działalność wspomagająca ubezpieczenia I fundusze emerytalne

 • Działalność związana z zarządzaniem funduszami

 • Kupno I sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

 • Wynajem I zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

 • Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

 • Działalność firm centralnych (head offices) I holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentacji spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu

Wspólnicy
 • 340 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.000,00 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • 340 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.000,00 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • 340 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.000,00 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2009

Ta organizacja ma jeszcze 6 powiązań historycznych.

Aktywuj Rejestrio Premium aby je zobaczyć.

Dowiedz się więcej »