Sprawozdanie za rok 2019 zobacz »
Sprawozdanie za rok 2018 zobacz »
Sprawozdanie za rok 2017 zobacz »
Wzmianki o złożonych dokumentach
 • 25.06.2021

  Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • 09.07.2020

  Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • 10.07.2019

  Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • 03.07.2018

  Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • 28.06.2017

  Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • 01.04.2016

  Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • 14.07.2015

  Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • 30.06.2014

  Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 21.06.2013

  2012 rok

 • 17.05.2012

  01. 01. 2011-31. 12. 2011 r.

 • 05.05.2011

  01. 01. 2010 r. - 31. 12. 2010 r.

 • 27.05.2010

  23. 11. 2009 r. - 31. 12. 2009r.

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 2012 rok

 • 01. 01. 2011-31. 12. 2011 r.

 • 01. 01. 2010 r. - 31. 12. 2010 r.

 • 23. 11. 2009 r. - 31. 12. 2009r.

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 2012 rok

 • 01. 01. 2011-31. 12. 2011 r.

 • 01. 01. 2010 r. - 31. 12. 2010 r.

 • 23. 11. 2009 r. - 31. 12. 2009r.

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 2012 rok

 • 01. 01. 2011-31. 12. 2011 r.

 • 01. 01. 2010 r. - 31. 12. 2010 r.

 • 23. 11. 2009 r. - 31. 12. 2009r.

Wzmianki o sprawozdaniach grupy kapitałowej
 • 14.07.2021

  Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • 09.07.2020

  Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • 15.07.2019

  Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

Emisje akcji
 • Nazwa serii

  A

  Liczba akcji w serii

  500000

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  F

  Liczba akcji w serii

  197142678

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  G

  Liczba akcji w serii

  80826846

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  H

  Liczba akcji w serii

  123261345

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  I

  Liczba akcji w serii

  97536833

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  B

  Liczba akcji w serii

  129927087

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  C

  Liczba akcji w serii

  112269117

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  D

  Liczba akcji w serii

  74002966

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  E

  Liczba akcji w serii

  157475544

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE