Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

6

151,8 mln zł

78,3 mln zł

2007 - 2013

7

222 mln zł

86,1 mln zł

Łącznie

13

373,8 mln zł

164,4 mln zł