Nazwa pełna

TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE "INNOVATIVE BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000342832

NIP

7123192294

REGON

060583578

Data rejestracji

27 listopada 2009 r.

Data ostatniej zmiany

9 kwietnia 2010 r.

Adres siedziby

Romanowskiego 14, 20-707 Lublin, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Przedmiot działalności
Przedmiot pozostałej działalności
 • Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania

 • Działalność związana z oprogramowaniem I doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana

 • Przetwarzanie danych; Zarządzanie stronami internetowymi (hosting) I podobna działalność

 • Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń I funduszów emerytalnych

 • Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń I funduszów emerytalnych

 • Działalność związana z zarządzaniem funduszami

 • Działalność firm centralnych (head offices); Doradztwo związane z zarządzaniem

 • Badania naukowe I prace rozwojowe

 • Reklama, badanie rynku I opinii publicznej

 • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa I techniczna

 • Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Działalność wspomagająca edukację

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w zakresie praw I obowiązków majątkowych I niemajątkowych oraz podpisywania w imieniu spółki są upoważnieni samodzielnie prezes zarządu oraz łącznie dwaj członkowie zarządu, albo jeden członek zarządu I prokurent, albo jeden członek zarządu I pełnomocnik działający w granicach umocowania, albo dwaj prokurenci, albo prokurent I pełnomocnik działający w granicach umocowania.

Wspólnicy
 • Od 27 listopada 2009 r.

  50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁ.

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW