Nazwa pełna

FEDERACJA STOWARZYSZEŃ SŁUŻB MUNDUROWYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Forma prawna

ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ

KRS

0000342738

NIP

1132826105

REGON

142288471

Data rejestracji

25 listopada 2009 r.

Adres siedziby

Piękna 31/37 / U/1, 00-677 Warszawa, Polska

Cel działania

1. Wspieranie i koordynowanie działalności sfederowanych stowarzyszeń; 2. Inspirowanie członków federacji do aktywnego udziału w procesie patriotycznego oddziaływania na społeczeństwo ukierunkowanego na popularyzowanie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego; 3. Koordynowanie działalności statutowej i programowej członków federacji; 4. Reprezentowanie interesów członków stowarzyszeń wchodzących w skład federacji wobec władz ustawowych i wykonawczych rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności w zakresie: uprawnień emerytalno-rentowych, opieki socjalnej i zdrowotnej, zachowania statusu społecznego przysługującego żołnierzom i funkcjonariuszom; 5. Reprezentowanie interesów członków federacji w wielostronnych i dwustronnych kontaktach międzynarodowych.

Zarząd Federacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Federację reprezentuje przewodniczący federacji

Zobacz jeszcze 32 wpisy historyczne
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres WWW

WWW.FSSM.PL

Adres e-mail

FSSM@OP.PL

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY