Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 2, obowiązujące od 7 lutego 2014 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA TRADYCJI I TRANSFORMACJI SZTUKI

KRS

0000342701

Adres siedziby

Łowicka 17 / 45, 02-574 Warszawa, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

25 listopada 2009 r.

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy członek zarządu samodzielnie

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Cel działania

1. Kreowanie, wspieranie oraz promowanie szeroko pojętej sztuki ze szczególnym uwzględnieniem form teatru tańca. 2. Wspieranie prac badawczych, projektów artystycznych i edukacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem tematyki dialogu kultur oraz zachowania i upowszechniania tradycji. 3. Wspieranie działań dążących do wyodrębnienia współczesnego języka sztuki bazującego na tradycji różnorodnych kultur. 4. Inicjowanie i organizacja przedsięwzięć artystycznych. 5. Tworzenie miejsc wymiany kulturalnej i ośrodków twórczych umożliwiających prezentację działań artystycznych. 6 edukacja kulturalna i wychowanie aktywnego odbiorcy sztuki. 7. Promocja kultury, sztuki i tradycji Polskiej poza granicami kraju.

Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres e-mail

[email protected]