Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 8, obowiązujące od 22 listopada 2017 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE HIGIENY LECZNICTWA

KRS

0000034102

NIP

6652183509

REGON

310311651

Adres siedziby

Staszica 16, 62-500 Konin, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

11 września 2001 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych stowarzyszenia oraz udzielania pełnomocnictwa wymagane jest współdziałanie i podpisy przewodniczącego bądź zastępcy oraz skarbnika lub sekretarza zarządu głównego.

Zobacz jeszcze 16 wpisów historycznych
Cel działania

Doskonalenie zawodowe członków stowarzyszenia oraz innych osób fizycznych współpracujących z nimi w zakresie realizacji statutowych celów stowarzyszenia - promowanie działalności członków stowarzyszenia - współpraca z władzami państwowymi i placówkami naukowymi - podnoszenie rangi zawodowej członków stowarzyszenia - zdobywanie wiedzy naukowej w kraju i za granicą z zakresu higieny lecznictwa - działania na rzecz profilaktyki zakażeń i chorób zakaźnych oraz promocji bezpieczeństwa epidemiologicznego w ochronie zdrowia

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 9 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ 565 SĄD OKRĘGOWY W KONINIE, I WYDZIAŁ CYWILNY SEKCJA REJESTROWA