Poprzednio

PERFEKT CS

Nazwa pełna

CENTRUM SZKOLENIOWE FRR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000340648

NIP

5213544873

REGON

142079158

Adres siedziby

Świeradowska 43 / Vip., 02-662 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

30 października 2009 r.

Wielkość organizacji

Inna

Kapitał zakładowy

102 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu wieloosobowego - dwóch członków zarządu łącznie albo jeden członek zarządu łącznie z prokurentem

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Prokurenci
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

8,5 tys. zł

2020 r.

502,7 tys. zł

2017 r.

5,4 tys. zł

2016 r.

3,2 tys. zł

2015 r.

15,5 tys. zł

2015
2016
2017
2020
2021
15,5 tys. zł 3,2 tys. zł 5,4 tys. zł 502,7 tys. zł 8,5 tys. zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2010