Nazwa pełna

HISTORICAL ARCHIVES & ART FOUNDATION

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000340471

Data rejestracji

27 października 2009 r.

Data ostatniej zmiany

22 kwietnia 2010 r.

Adres siedziby

Langiewicza 26 / 2, 02-071 Warszawa, Polska

Przedmiot działalności
Przedmiot pozostałej działalności
  • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

  • Badania naukowe I prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych I humanistycznych

  • Wydawanie książek

  • Pozostała działalność wydawnicza

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Członkowie zarządu reprezentują fundację jednoosobowo.

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE