Nazwa pełna

NEOCRAFT LEADS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000339706

NIP

8992685837

REGON

021092856

Data rejestracji

19 października 2009 r.

Adres siedziby

Oksywska 2A, 53-152 Wrocław, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

20 tys. zł

Status podatnika VAT

Czynny

Otrzymana pomoc publiczna

2010 r.

737,1 tys. zł

Beneficjenci rzeczywiści
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dwóch członków zarządu łącznie lub członek zarządu łącznie z prokurentem

Wspólnicy
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Inne dane

Adres e-mail

KONTAKT@KURIERO.PL

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2009