Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 5, obowiązujące od 15 października 2013 r.

Nazwa pełna

TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW GIER UMYSŁOWYCH

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000033969

Data rejestracji

9 sierpnia 2001 r.

Adres siedziby

Grójecka 99 / 16, 02-101 Warszawa, Polska

Cel działania

1) upowszechnienie gier i rozrywek umysłowych 2) wykorzystanie w/w w kształceniu, edukacji, kulturze, sporcie, rewalizacji i rozrywce dzieci, młodzieży i dorosłych 3) inspirowanie prac badawczych w zakresie historii teorii i filozofii gier 4) integracja publicystów, producentów, wydawców i hobbistów zajmujących się grami i rozrywkami umysłowymi 5) towarzystwo nie zajmuje się i nie propaguje gier hazardowych

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. Towarzystwo reprezentuje na zewnątrz prezes towarzystwa lub upoważnione przez niego osoby. 2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 może być stałe lub do prowadzenia określonej sprawy. Pisma, dokumenty, oświadczenia i zobowiązania w sprawach finansowych oraz umowy podpisuje prezes towarzystwa lub upoważniony przez niego członek zarządu.

Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ RST 1937 SĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE, VII WYDZIAŁ CYWILNY I REJESTROWY