Poprzednio

SEAGLE AIR POLAND

Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

2,9 mln zł

2021 r.

45,8 mln zł

2020 r.

8,8 mln zł

2020
2021
2022
8,8 mln zł 45,8 mln zł 2,9 mln zł