Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

2,9 mln zł

2021 r.

45,8 mln zł

2020 r.

8,8 mln zł

2020
2021
2022
8,8 mln zł 45,8 mln zł 2,9 mln zł