Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

65,1 mln zł

2021 r.

45,8 mln zł

2020 r.

8,8 mln zł

2020
2021
2022
8,8 mln zł 45,8 mln zł 65,1 mln zł