Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 13, obowiązujące od 18 listopada 2020 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE HARVARD CLUB OF POLAND

KRS

0000338071

NIP

5252465221

REGON

142060503

Adres siedziby

Tadeusza Rejtana 17 / 18, 02-516 Warszawa, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

14 października 2009 r.

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Stowarzyszenie jest reprezentowane, w tym w zakresie zaciągania zobowiązań majątkowych, przez dwóch członków zarządu działających łącznie

Zobacz jeszcze 17 wpisów historycznych
Cel działania

Stowarzyszenie działa w celu: a) promowania uczelni; B) ułatwiania wymiany wiedzy oraz doświadczeń związanych z uczelnią; C) wspomagania członków oraz osób trzecich w zakresie kontynuacji lub nawiązania kontaktu z uczelnią; D) promowania współpracy oraz nawiązywania kontaktów między członkami stowarzyszenia.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 11 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór