Poprzednio

ZARZĄD MORSKIEGO PORTU SZCZECIN-ŚWINOUJŚCIE

Sprawozdanie za rok 2020

Bilans

Aktywa

Pasywa

Aktywa

Pasywa

Więcej danych »

Rachunek zysków i strat

Przychody netto ze sprzedaży

Koszty sprzedanych produktów towarów i materiałów

Koszty sprzedaży

Koszty ogólnego zarządu

Zysk brutto

Podatek dochodowy

Zysk netto

Zysk z działalności gospodarczej

Więcej danych »

Dokumenty

Sprawozdanie za rok 2019 zobacz »
Sprawozdanie za rok 2018 zobacz »
Sprawozdanie za rok 2017 zobacz »
Wzmianki o złożonych dokumentach
 • 02.07.2021

  Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • 07.07.2020

  Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • 04.07.2019

  Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • 05.07.2018

  Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • 14.06.2017

  Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • 07.07.2016

  Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • 22.06.2015

  Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • 07.07.2014

  Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 05.07.2013

  1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012

 • 13.07.2012

  1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011

 • 13.07.2011

  1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010

 • 09.07.2010

  1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009

 • 11.08.2009

  1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008

 • 17.09.2008

  1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007

 • 14.09.2007

  1 stycznia 2006 do 31 grudnia 2006

 • 12.07.2006

  01. 01. 2005 r. - 31. 12. 2005 r.

 • 12.07.2005

  01. 01. 2004 r. - 31. 12. 2004 r.

 • 27.07.2004

  01. 01. 2003 r. - 31. 12. 2003 r.

 • 18.06.2003

  01. 01. 2002 r. - 31. 12. 2002 r.

 • 16.07.2002

  01. 01. 2001r. - 31. 12. 2001r.

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012

 • 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011

 • 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010

 • 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009

 • 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008

 • 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007

 • 1 stycznia 2006 do 31 grudnia 2006

 • 01. 01. 2005 r. - 31. 12. 2005 r.

 • 01. 01. 2004 r. - 31. 12. 2004 r.

 • 01. 01. 2003 r. - 31. 12. 2003 r.

 • 01. 01. 2002 r. - 31. 12. 2002 r.

 • 01. 01. 2001r. - 31. 12. 2001r.

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012

 • 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011

 • 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010

 • 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009

 • 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008

 • 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007

 • 1 stycznia 2006 do 31 grudnia 2006

 • 01. 01. 2005 r. - 31. 12. 2005 r.

 • 01. 01. 2004 r. - 31. 12. 2004 r.

 • 01. 01. 2003 r. - 31. 12. 2003 r.

 • 01. 01. 2002 r. - 31. 12. 2002 r.

 • 01. 01. 2001r. - 31. 12. 2001r.

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012

 • 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011

 • 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010

 • 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009

 • 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008

 • 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007

 • 1 stycznia 2006 do 31 grudnia 2006

 • 01. 01. 2005 r. - 31. 12. 2005 r.

 • 01. 01. 2004 r. - 31. 12. 2004 r.

 • 01. 01. 2003 r. - 31. 12. 2003 r.

 • 01. 01. 2002 r. - 31. 12. 2002 r.

 • 01. 01. 2001r. - 31. 12. 2001r.

Wzmianki o sprawozdaniach grupy kapitałowej
 • 02.07.2021

  Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • 07.07.2020

  Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • 04.07.2019

  Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • 05.07.2018

  Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • 14.06.2017

  Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • 07.07.2016

  Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • 22.06.2015

  Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • 07.07.2014

  Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 05.07.2013

  1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012

 • 13.07.2012

  1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011

 • 13.07.2011

  1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010

 • 09.07.2010

  1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009

 • 09.09.2009

  1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008

 • 17.09.2008

  1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007

 • 14.09.2007

  1 stycznia 2006 do 31 grudnia 2006

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012

 • 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011

 • 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010

 • 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009

 • 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008

 • 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007

 • 1 stycznia 2006 do 31 grudnia 2006

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012

 • 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011

 • 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010

 • 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009

 • 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008

 • 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007

 • 1 stycznia 2006 do 31 grudnia 2006

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012

 • 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011

 • 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010

 • 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009

 • 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008

 • 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007

 • 1 stycznia 2006 do 31 grudnia 2006

Emisje akcji
 • Nazwa serii

  A

  Liczba akcji w serii

  5100

  Uprzywilejowanie

  5100 AKCJI UPRZYWILEJOWANYCH W ZAKRESIE PODZIAŁU MAJĄTKU W PRZYPADKU LIKWIDACJI SPÓŁKI W TAKI SPOSÓB, ŻE Z KWOTY UZYSKANEJ W WYNIKU LIKWIDACJI WYPŁACA SIĘ NA WSZYSTKIE AKCJE KWOTĘ NOMINALNĄ, A NADWYŻKĘ DZIELI SIĘ POMIĘDZY WŁAŚCICIELI AKCJI UPRZYWILEJOWANYCH ORAZ W ZAKRESIE CO DO GŁOSOWANIA W PROPORCJI 5 GŁOSÓW NA 1 AKCJĘ

 • Nazwa serii

  B

  Liczba akcji w serii

  4900

  Uprzywilejowanie

  4900 AKCJI UPRZYWILEJOWANYCH W ZAKRESIE PODZIAŁU MAJĄTKU W PRZYPADKU LIKWIDACJI SPÓŁKI W TAKI SPOSÓB, ŻE Z KWOTY UZYSKANEJ W WYNIKU LIKWIDACJI WYPŁACA SIĘ NA WSZYSTKIE AKCJE KWOTĘ NOMINALNĄ, A NADWYŻKĘ DZIELI SIĘ POMIĘDZY WŁAŚCICIELI AKCJI UPRZYWILEJOWANYCH ORAZ W ZAKRESIE CO DO GŁOSOWANIA W PROPORCJI 5 GŁOSÓW NA 1 AKCJĘ

 • Nazwa serii

  C

  Liczba akcji w serii

  1417139

  Uprzywilejowanie

  1.353.310 AKCJI UPRZYWILEJOWANYCH W ZAKRESIE PODZIAŁU MAJĄTKU W PRZYPADKU LIKWIDACJI SPÓŁKI W TAKI SPOSÓB, ŻE KWOTY UZYSKANEJ W WYNIKU LIKWIDACJI WYPŁACA SIĘ NA WSZYSTKIE AKCJE KWOTĘ NOMINALNĄ, A NADWYŻKĘ DZIELI SIĘ POMIĘDZY WŁAŚCICIELI AKCJI UPRZYWILEJOWANYCH.

 • Nazwa serii

  D

  Liczba akcji w serii

  5718

  Uprzywilejowanie

  5.718 AKCJI UPRZYWILEJOWANYCH W ZAKRESIE PODZIAŁU MAJĄTKU W PRZYPADKU LIKWIDACJI SPÓŁKI.

Wartość udziałów objętych za aport
 • 57 180,00 ZŁ