Nazwa pełna

POLSKIE TOWARZYSTWO BADAŃ NAD UZALEŻNIENIAMI

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000337057

NIP

7010244440

REGON

142453355

Data rejestracji

19 października 2009 r.

Data ostatniej zmiany

13 lutego 2018 r.

Adres siedziby

Nowowiejska 27, 00-665 Warszawa, Polska

Cel działania

1. Rozwój I popularyzacja myśli naukowej w dziedzinie badań nad uzależnieniami; 2. Promowanie badań naukowych nad problemami związanymi z uzależnieniami, w tym badań interdyscyplinarnych; 3. Promowanie krajowej I międzynarodowej współpracy naukowej w tej dziedzinie.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dwóch członków zarządu działających łącznie. Do zaciągania zobowiązań majątkowych upoważnionych jest dwóch członków zarządu, w tym skarbnik. W razie nieobecności skarbnika, zarząd musi udzielić pełnomocnictwa innemu członkowi zarządu.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY