Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

482,8 tys. zł

235,5 tys. zł

2004 - 2006

1

24,4 tys. zł

7 tys. zł

Łącznie

2

507,2 tys. zł

242,5 tys. zł