Nazwa pełna

MOSTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000336696

NIP

7010201235

REGON

142029864

Adres siedziby

Radomska 23D, 82-300 Elbląg, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

14 września 2009 r.

Wielkość organizacji

Inna

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Spółki Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy z członków zarzadu jest uprawniony do samodzielnej reprezentacji spółki to jest samodzielnie składa oświadczenia i podpisuje w imieniu spółki.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 15 lutego 2013 r.

  Wartość udziałów

  4,5 tys. zł

  Liczba udziałów

  9

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 15 lutego 2013 r.

  Wartość udziałów

  500 zł

  Liczba udziałów

  1

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Prokurenci
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

9,3 mln zł

2019 r.

9,3 tys. zł

2018 r.

32 tys. zł

2017 r.

5,5 mln zł

2016 r.

20 tys. zł

2011 r.

1,7 mln zł

2011
2016
2017
2018
2019
2020
1,7 mln zł 20 tys. zł 5,5 mln zł 32 tys. zł 9,3 tys. zł 9,3 mln zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

13,5 mln zł

5,5 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2009