Poprzednio

KFB POLSKA

Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

4

39,7 mln zł

17,1 mln zł