Poprzednio

KFB POLSKA

Nazwa pełna

KFB ACOUSTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000336485

NIP

8951956972

REGON

021059652

Adres siedziby

Mydlana 7, 51-502 Wrocław, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

8 września 2009 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

369,9 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń i podpisywania dokumentów w imieniu spółki uprawniony jest prezes zarządu działający łącznie z wiceprezesem lub członkiem zarządu lub prezes zarządu z prokurentem.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 8 września 2009 r.

  Wartość udziałów

  151,7 tys. zł

  Liczba udziałów

  1517

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 8 września 2009 r.

  Wartość udziałów

  151,7 tys. zł

  Liczba udziałów

  1517

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

204,2 tys. zł

2021 r.

189,3 tys. zł

2020 r.

3,2 mln zł

2019 r.

4,5 mln zł

2018 r.

12,9 mln zł

2017 r.

514,1 tys. zł

2016 r.

20 tys. zł

2015 r.

359,1 tys. zł

2014 r.

324,5 tys. zł

2013 r.

360 tys. zł

2012 r.

959,6 zł

2010 r.

7,8 tys. zł

2010
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
7,8 tys. zł 959,6 zł 360 tys. zł 324,5 tys. zł 359,1 tys. zł 20 tys. zł 514,1 tys. zł 12,9 mln zł 4,5 mln zł 3,2 mln zł 189,3 tys. zł 204,2 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

4

39,7 mln zł

17,1 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2009