Poprzednio

KFB POLSKA

Nazwa pełna

KFB ACOUSTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000336485

NIP

8951956972

REGON

021059652

Adres siedziby

Mydlana 7, 51-502 Wrocław, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

8 września 2009 r.

Kapitał zakładowy

389,9 tys. zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń i podpisywania dokumentów w imieniu spółki uprawniony jest prezes zarządu działający łącznie z wiceprezesem lub członkiem zarządu lub prezes zarządu z prokurentem.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

1 mln zł

2022 r.

169,1 tys. zł

2021 r.

189,3 tys. zł

2020 r.

3,2 mln zł

2019 r.

4,5 mln zł

2018 r.

12,9 mln zł

2017 r.

514,1 tys. zł

2016 r.

20 tys. zł

2015 r.

359,1 tys. zł

2014 r.

324,5 tys. zł

2013 r.

360 tys. zł

2012 r.

959,6 zł

2010 r.

7,8 tys. zł

2010
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
7,8 tys. zł 959,6 zł 360 tys. zł 324,5 tys. zł 359,1 tys. zł 20 tys. zł 514,1 tys. zł 12,9 mln zł 4,5 mln zł 3,2 mln zł 189,3 tys. zł 169,1 tys. zł 1 mln zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

4

39,7 mln zł

17,1 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2009