Nazwa pełna

FILM HOTEL - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000336343

NIP

7272750210

REGON

100738406

Adres siedziby

Łąkowa 29, 90-554 Łódź, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

7 września 2009 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

50 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Przy zarządzie wieloosobowym do reprezentowania spółki, składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych spółki oraz składania podpisów w jej imieniu - wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu lub jednego członka zarządu i ustanowionego przez zarząd prokurenta

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

4,4 mln zł

2021 r.

4,8 mln zł

2020 r.

910 tys. zł

2020
2021
2022
910 tys. zł 4,8 mln zł 4,4 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2009