Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 6, obowiązujące od 31 stycznia 2017 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE NEUROFIZJOLOGICZNO-ORTOPEDYCZNYCH TERAPEUTÓW MANUALNYCH POLSKA

KRS

0000335890

NIP

6312597761

REGON

241299914

Adres siedziby

Nowy Świat 33 B / 9, 44-100 Gliwice, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

28 sierpnia 2009 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. Do reprezentacji stowarzyszenia na zewnątrz we wszystkich działaniach cywilno-prawnych upoważniony jest prezes jednoosobowo lub członek zarządu ds. Organizacyjnych jednoosobowo. 2. Do udzielania pełnomocnictwa do reprezentacji stowarzyszenia na zewnątrz oraz do wykonywania czynności faktycznych upoważniony jest prezes jednoosobowo lub zarząd stowarzyszenia podejmując jednogłośnie uchwałę, nie dotyczy to jednak prawa do udzielania pełnomocnictwa w celu zaciągania zobowiązań lub kwitowania jakichkolwiek środków pieniężnych w imieniu stowarzyszenia. 3. W sprawach majątkowych: - do kwoty 5000 zł brutto zaciąganie zobowiązań finansowych wymaga decyzji jednoosobowej prezesa lub członka zarządu ds. Organizacyjnych, - powyżej kwoty 5000 zł brutto zaciąganie zobowiązań finansowych wymaga zgody co najmniej dwóch członków zarządu stowarzyszenia, w tym prezesa.

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Cel działania

A. Popularyzowanie usług terapii manualnej, b. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób świadczących usługi terapii manualnej, c. Ochrona praw i reprezentowanie interesów członków zrzeszonych w stowarzyszeniu, d. Ochrona praw i reprezentowanie interesów środowisk osób świadczących usługi terapii manualnej wobec organów władzy i administracji państwowej, organów samorządu terytorialnego oraz związków zawodowych.

Beneficjenci rzeczywiści
  • CZŁONEK ZARZĄDU DS NADZORU MERYTORYCZNEGO

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Komitet założycielski
Inne dane

Adres e-mail

NOMTPOLSKA@GMAIL.COM