Nazwa pełna

ZWIĄZEK PRACODAWCÓW "FEDERACJA FIRM LOTNICZYCH"

Forma prawna

ZWIĄZEK PRACODAWCÓW

KRS

0000335865

NIP

6521728807

REGON

243308126

Data rejestracji

27 sierpnia 2009 r.

Data ostatniej zmiany

20 października 2016 r.

Adres siedziby

Stefana Kóski 43, 43-512 Kaniów, Polska

Cel działania

Podstawowym celem związku jest ochrona praw I reprezentowanie interesów zrzeszonych pracodawców wobec związków zawodowych pracowników oraz organów władzy publicznej. Zadaniami związku są w szczególności: 1. Reprezentowanie interesów gospodarczych I społecznych pracodawców branży lotniczej; 2. Oddziaływanie na kształtowanie ustawodawstwa dotyczącego interesów pracodawców branży lotniczej; 3. Oddziaływanie na kształtowanie polityki społecznej I ekonomicznej organów władzy publicznej dotyczącej interesów pracodawców branży lotniczej; 4. Występowanie do organów posiadających inicjatywę prawodawczą z wnioskami oraz opiniami w zakresie aktów prawnych dotyczących interesów pracodawców branży lotniczej w zakresie stosunków pracy I polityki gospodarczej; 5. Współdziałanie z innymi organizacjami pracodawców; 6. Organizowanie szkoleń pracodawców branży lotniczej; 7. Prowadzenie badań, przechowywanie I przekazywanie informacji w zakresie dotyczącym pracodawców branży lotniczej; 8. Prowadzenie doradztwa ekonomicznego I wykonywanie ekspertyz na rzecz pracodawców I organizacji pracodawców.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do zaciągania zobowiązań majątkowych oraz składania oświadczeń woli w imieniu związku upoważniony jest prezes zarządu łącznie z wiceprezesem zarządu.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY