Nazwa pełna

ZWIĄZEK PRACODAWCÓW "FEDERACJA FIRM LOTNICZYCH"

Forma prawna

ZWIĄZEK PRACODAWCÓW

KRS

0000335865

NIP

6521728807

REGON

243308126

Data rejestracji

27 sierpnia 2009 r.

Adres siedziby

Stefana Kóski 43, 43-512 Kaniów, Polska

Cel działania

Podstawowym celem związku jest ochrona praw I reprezentowanie interesów zrzeszonych pracodawców wobec związków zawodowych pracowników oraz organów władzy publicznej. Zadaniami związku są w szczególności: 1. Reprezentowanie interesów gospodarczych I społecznych pracodawców branży lotniczej; 2. Oddziaływanie na kształtowanie ustawodawstwa dotyczącego interesów pracodawców branży lotniczej; 3. Oddziaływanie na kształtowanie polityki społecznej I ekonomicznej organów władzy publicznej dotyczącej interesów pracodawców branży lotniczej; 4. Występowanie do organów posiadających inicjatywę prawodawczą z wnioskami oraz opiniami w zakresie aktów prawnych dotyczących interesów pracodawców branży lotniczej w zakresie stosunków pracy I polityki gospodarczej; 5. Współdziałanie z innymi organizacjami pracodawców; 6. Organizowanie szkoleń pracodawców branży lotniczej; 7. Prowadzenie badań, przechowywanie I przekazywanie informacji w zakresie dotyczącym pracodawców branży lotniczej; 8. Prowadzenie doradztwa ekonomicznego I wykonywanie ekspertyz na rzecz pracodawców I organizacji pracodawców.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do zaciągania zobowiązań majątkowych oraz składania oświadczeń woli w imieniu związku upoważniony jest prezes zarządu łącznie z wiceprezesem zarządu.

Zobacz jeszcze 1 wpisy historyczne
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY