Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

5,4 mln zł

2020 r.

5 mln zł

2013 r.

2,9 tys. zł

2013
2020
2021
2,9 tys. zł 5 mln zł 5,4 mln zł