Nazwa pełna

UZDROWISKO KOPALNIA SOLI BOCHNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000033465

NIP

8681003681

REGON

850363569

Adres siedziby

Solna 2, 32-700 Bochnia, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

9 sierpnia 2001 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

5,3 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki upoważnieni są: prezes zarządu-jednoosobowo albo dwaj czlonkowie zarządu-łącznie albo jeden członek zarządu-lącznie z prokurentem

Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 10 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

470,9 tys. zł

2020 r.

268,7 tys. zł

2015 r.

55,9 zł

2013 r.

19,9 tys. zł

2011 r.

186,2 tys. zł

2010 r.

801 tys. zł

2009 r.

917 tys. zł

2008 r.

86,7 tys. zł

2006 r.

24,2 tys. zł

2004 r.

27,6 tys. zł

2004
2006
2008
2009
2010
2011
2013
2015
2020
2021
27,6 tys. zł 24,2 tys. zł 86,7 tys. zł 917 tys. zł 801 tys. zł 186,2 tys. zł 19,9 tys. zł 55,9 zł 268,7 tys. zł 470,9 tys. zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 725 SĄD REJONOWY W TARNOWIE WYDZIAŁ V GOSPODARCZY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.1995