Nazwa pełna

ASSECO POLAND SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000033391

NIP

5220003782

REGON

010334578

Data rejestracji

20 sierpnia 2001 r.

Data ostatniej zmiany

30 sierpnia 2019 r.

Adres siedziby

Olchowa 14, 35-322 Rzeszów, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

83 mln zł

Kapitał wpłacony

83 mln zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Działalność związana z oprogramowaniem

Przedmiot pozostałej działalności
 • Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych I komputerowych

 • Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych I oprogramowania

 • Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego I telekomunikacyjnego oraz części do niego

 • Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej

 • Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej

 • Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

 • Przetwarzanie danych; Zarządzanie stronami internetowymi (hosting) I podobna działalność

 • Naprawa I konserwacja komputerów I urządzeń peryferyjnych

 • Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania spółki upoważnieni są: prezes zarządu samodzielnie, dwaj wiceprezesi lub wiceprezes działający łącznie z innym członkiem zarządu lub wiceprezes działający łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 19 wpisów historycznych
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 17 wpisów historycznych
Prokurenci
 • Od 23 października 2008 r.

  PROKURA ŁĄCZNA Z WICEPREZESEM ZARZĄDU

 • Od 3 lipca 2012 r.

  PROKURA ŁĄCZNA Z WICEPREZESEM ZARZĄDU

Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 17220 SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY SĄD GOSPODARCZY XVI WYDZIAŁ GOSP - REJ

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2000