Nazwa pełna

RADIO WNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000333607

NIP

5252459752

REGON

141961180

Data rejestracji

27 lipca 2009 r.

Adres siedziby

Krakowskie Przedmieście 79, 00-079 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

41,2 tys. zł

Status podatnika VAT

Czynny

Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

53,1 tys. zł

2018 r.

7,2 tys. zł

2016 r.

26,2 zł

2010 r.

772,9 tys. zł

2010
2016
2018
2020
772,9 tys. zł 26,2 zł 7,2 tys. zł 53,1 tys. zł
Beneficjenci rzeczywiści
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego, oświadczenia w imieniu spółki składa prezes zarządu samodzielnie. W przypadku zarządu dwuosobowego, oświadczenia w imieniu spółki składa prezes zarządu samodzielnie w zakresie czynności prawnych nieprzekraczających równowartości kwoty 200. 000,00 zł, w pozostałym zakresie dwóch członków zarządu łącznie albo jeden członek zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2009