Nazwa pełna

"ROLNICZA BIOELEKTROWNIA RZECZYCA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000332920

NIP

9522073149

REGON

141947635

Adres siedziby

Ostów 18, 04-733 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

8 lipca 2009 r.

Wielkość organizacji

Mała

Kapitał zakładowy

100 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy członek zarządu samodzielnie

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Sprawozdanie za rok 2020

Bilans

Aktywa

Pasywa

Aktywa

Pasywa

Więcej danych »

Rachunek zysków i strat

Przychody netto ze sprzedaży

Koszty działalności operacyjnej

Podatek dochodowy

Zysk brutto

Zysk netto

Więcej danych »

Dokumenty

Zobacz wszystkie dokumenty

Zobacz wszystkie sprawozdania

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 8 lipca 2009 r.

  Wartość udziałów

  40 tys. zł

  Liczba udziałów

  40

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 8 lipca 2009 r.

  Wartość udziałów

  40 tys. zł

  Liczba udziałów

  40

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 15 stycznia 2015 r.

  Wartość udziałów

  20 tys. zł

  Liczba udziałów

  20

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

511,1 tys. zł

2020 r.

837,5 tys. zł

2017 r.

307,7 zł

2014 r.

9,6 mln zł

2013 r.

236,2 tys. zł

2013
2014
2017
2020
2021
236,2 tys. zł 9,6 mln zł 307,7 zł 837,5 tys. zł 511,1 tys. zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2009