Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W NAŁĘCZOWIE

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000332390

NIP

7162772481

REGON

060500470

Data rejestracji

29 czerwca 2009 r.

Adres siedziby

Bolesława Prusa 13, 24-140 Nałęczów, Polska

Cel działania

Podstawowym celem stowarzyszenia jest wspieranie edukacyjne, rzeczowe i organizacyjne zespołu szkół nr 2 w nałęczowie. Ponadto celem stowarzyszenia jest: -utrzymywanie więzi między absolwentami oraz między absolwentami a nauczycielami liceum ogólnokształcącego im. Stefana żeromskiego i byłego zespołu szkół im. Zygmunta chmielewskiego w nałęczowie -promocja historii i osiągnięć szkół -pobudzanie świadomości wśród społeczności absolwentów na rzecz pomocy materialnej uczniom zespołu szkół -wspieranie władz zespołu szkół oraz innych osób i instytucji podejmujących działania na rzecz rozwoju szkoły -utrzymanie ciągłości tradycji szkół wchodzących w skład zespołu szkół nr 2 w nałęczowie -gromadzenie środków finansowych z przeznaczeniem na fundusz stypendialny dla uczniów z niezamożnych rodzin a osiągających dobre wyniki w nauce -uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania innych oświadczeń woli, oraz w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków zarządu w tym prezesa lub wiceprezesa.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres e-mail

STOW.ABSOL.ZS2NALECZOW@OP.PL

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY