Nazwa pełna

L JET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000332293

NIP

7591742339

REGON

142528544

Data rejestracji

29 czerwca 2009 r.

Adres siedziby

Ruchliwa 15, 02-182 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

6,6 mln zł

Status podatnika VAT

Czynny

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prawo reprezentowania spółki przysługuje: prezesowi zarządu i wiceprezesowi zarządu jednoosobowo, dwóm członkom zarządu działającym łącznie albo jednemu członkowi zarządu działającemu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2009