Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

23,1 mln zł

2021 r.

15,4 mln zł

2020 r.

3,7 mln zł

2019 r.

21,7 tys. zł

2018 r.

50,3 tys. zł

2017 r.

7 mln zł

2016 r.

25,8 tys. zł

2015 r.

456,8 tys. zł

2014 r.

339,1 tys. zł

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
339,1 tys. zł 456,8 tys. zł 25,8 tys. zł 7 mln zł 50,3 tys. zł 21,7 tys. zł 3,7 mln zł 15,4 mln zł 23,1 mln zł