Nazwa pełna

ITA TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000331830

NIP

6793008547

REGON

120937811

Adres siedziby

Wodna 9, 30-556 Kraków, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

19 czerwca 2009 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

100 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń procesowych w imieniu spółki oraz oświadczeń w zakresie jej praw i obowiązków majątkowych prezes zarządu upoważniony jest jednoosobowo, a członek zarządu inny niż prezes uprawniony jest do reprezentowania spółki do wysokości 200. 000,00 zł netto, a powyżej tej kwoty wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu łącznie lub członka zarządu z prokurentem

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 27 sierpnia 2009 r.

  Wartość udziałów

  96 tys. zł

  Liczba udziałów

  192

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

23,1 mln zł

2021 r.

15,4 mln zł

2020 r.

3,7 mln zł

2019 r.

21,7 tys. zł

2018 r.

50,3 tys. zł

2017 r.

7 mln zł

2016 r.

25,8 tys. zł

2015 r.

456,8 tys. zł

2014 r.

339,1 tys. zł

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
339,1 tys. zł 456,8 tys. zł 25,8 tys. zł 7 mln zł 50,3 tys. zł 21,7 tys. zł 3,7 mln zł 15,4 mln zł 23,1 mln zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

10,9 mln zł

7 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2009