Wykreślenie

Data wykreślenia z rejestru przedsiębiorców

1 marca 2016 r.

Data uprawomocnienia wykreślenia

15 marca 2016 r.

Zobacz dane organizacji sprzed wykreślenia »