Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE NA RZECZ INTEGRACJI, ROZWOJU I WSPARCIA "INTEGRA"

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000330178

Data rejestracji

22 maja 2009 r.

Data ostatniej zmiany

22 maja 2009 r.

Adres siedziby

Osiedlowa 7 / 17, Strzeszów, 55-114 Wisznia Mała, Polska

Cel działania

1. Rozwijanie, propagowanie I upowszechnianie inicjatyw, postaw I działań sprzyjających prawidłowemu kształtowaniu osobowości człowieka. 2. Stwarzanie warunków do prawidłowego funkcjonowania psychofizycznego osób potrzebujących wsparcia. 3. Minimalizowanie szkód osobistych powstałych w wyniku patologicznych oddziaływań środowiska lub przebytych chorób. 4. Upowszechnianie I wzmacnianie w społeczeństwie przywiązania do wartości moralnych, humanistycznych.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania stowarzyszenia na zewnątrz uprawniony jest członek zarządu stowarzyszenia lub członek stowarzyszenia na pisemne upoważnienie prezesa stowarzyszenia.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY