Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 1, obowiązujące od 14 maja 2009 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE UŻYTKOWNIKÓW TERENU ANILANA

KRS

0000329666

Adres siedziby

Aleja Piłsudskiego 141, 92-318 Łódź, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

14 maja 2009 r.

Cel działania

Celem stowarzyszenia jest zapewnienie prowadzenia działalności gospodarczej podmiotów zlokalizowanych na terenach po byłym zakładzie anilana w łodzi al. Piłsudskiego 141 w taki sposób aby mieć zagwarantowane dostęp i użytkowanie sieci dróg i dojazdów, sieci wodociągowej kanalizacyjnej, instalacji gazowej i energetycznej, instalacji telefonicznych i internetowych.

Organ sprawujący nadzór
Komitet założycielski