Nazwa pełna

ERGO-MEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000329436

NIP

7492053499

REGON

160251181

Adres siedziby

Wyspa 16, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

13 maja 2009 r.

Wielkość organizacji

Mała

Kapitał zakładowy

425 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego spółkę reprezentuje prezes zarządu samodzielnie. W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu spółki uprawnieni są dwaj członkowie zarządu działający łącznie, lub jeden członek zarządu i prokurent działający łącznie.

Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Sprawozdanie za rok 2019

Bilans

Aktywa

Pasywa

Aktywa

Pasywa

Więcej danych »

Rachunek zysków i strat

Przychody netto ze sprzedaży

Koszty działalności operacyjnej

Podatek dochodowy

Zysk brutto

Zysk netto

Więcej danych »

Dokumenty

Zobacz wszystkie dokumenty

Zobacz wszystkie sprawozdania

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 20 marca 2014 r.

  Wartość udziałów

  63,8 tys. zł

  Liczba udziałów

  255

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 20 marca 2014 r.

  Wartość udziałów

  63,8 tys. zł

  Liczba udziałów

  255

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 20 marca 2014 r.

  Wartość udziałów

  63,8 tys. zł

  Liczba udziałów

  255

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 20 marca 2014 r.

  Wartość udziałów

  63,8 tys. zł

  Liczba udziałów

  255

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 20 marca 2014 r.

  Wartość udziałów

  85 tys. zł

  Liczba udziałów

  340

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 20 marca 2014 r.

  Wartość udziałów

  63,8 tys. zł

  Liczba udziałów

  255

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Prokurenci
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

174,2 tys. zł

2020 r.

756,3 tys. zł

2019 r.

591,3 tys. zł

2018 r.

721,2 tys. zł

2017 r.

797,8 tys. zł

2016 r.

30,3 tys. zł

2015 r.

30,3 tys. zł

2014 r.

30,3 tys. zł

2010 r.

5 mln zł

2010
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
5 mln zł 30,3 tys. zł 30,3 tys. zł 30,3 tys. zł 797,8 tys. zł 721,2 tys. zł 591,3 tys. zł 756,3 tys. zł 174,2 tys. zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015