Poprzednio

MMJ CONSULTING M RZEPKOWSKA, M SKRZYSZEWSKA, J KORYCKA

Nazwa pełna

MMJ CONSULTING M RZEPKOWSKA M SKRZYSZEWSKA SPÓŁKA JAWNA

KRS

0000329110

NIP

1181994446

REGON

141836031

Adres siedziby

Rolnicza 475 B, Dziekanów Nowy, 05-092 Łomianki, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Data rejestracji

7 maja 2009 r.

Status podatnika VAT
Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Uprawnionymi do reprezentacji spółki są wszyscy wspólnicy, przy czym składanie oświadczeń woli w imieniu spółki wymaga współdziałania dwóch wspólników lub jednego wspólnika i prokurenta

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.01.2009