Nazwa pełna

AMG INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

KRS

0000328614

NIP

5783042223

REGON

280384503

Data rejestracji

28 kwietnia 2009 r.

Data ostatniej zmiany

13 czerwca 2019 r.

Adres siedziby

Stoczniowa 2, 82-300 Elbląg, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Wynajem I zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Przedmiot pozostałej działalności
 • Kupno I sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

 • Niespecjalistyczne sprzątanie budynków I obiektów przemysłowych

 • Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

 • Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

 • Restauracje I inne stałe placówki gastronomiczne

 • Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe

 • Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach

 • Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

 • Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Samodzielnie komplementariusz

Wspólnicy
 • Komandytariusz

  NIE

 • Od 28 kwietnia 2009 r.

  Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  5.000,00 ZŁ

  Wartość wkładu umówionego

  5.000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

 • Od 28 kwietnia 2009 r.

  Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  5.000,00 ZŁ

  Wartość wkładu umówionego

  5.000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

 • Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  1.000ZŁ.

  Wartość wkładu umówionego

  30.944.922 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  TAK

  Wartość wkładu wniesionego

  38.579.922ZŁ.

  Wkład niepieniężny

  TAK

  Wartość wkładu zwróconego

  5 575 000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu zwróconego

  560.000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu zwróconego

  1.500.000 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2009