Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

3

14,8 mln zł

5,8 mln zł

2007 - 2013

1

7,9 mln zł

3,9 mln zł

Łącznie

4

22,8 mln zł

9,7 mln zł