Nazwa pełna

BRITISH AMERICAN TOBACCO POLSKA TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000328269

NIP

5222917210

REGON

141817884

Data rejestracji

22 kwietnia 2009 r.

Data ostatniej zmiany

9 lipca 2019 r.

Adres siedziby

Krakowiaków 48, 02-255 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

141 mln zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych

Przedmiot pozostałej działalności
 • Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

 • Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi

 • Wydawanie książek I periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania

 • Działalność związana z oprogramowaniem I doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana

 • Działalność usługowa w zakresie informacji

 • Stosunki międzyludzkie (public relations) I komunikacja

 • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej I zarządzania

 • Badanie rynku I opinii publicznej

 • Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego jeden członek zarządu albo dwóch prokurentów łącznie. W przypadku zarządu wieloosobowego dwóch członków zarządu łącznie albo jeden członek zarządu łącznie z prokurentem albo dwóch prokurentów łącznie.

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Prokurenci
 • PROKURA ŁĄCZNA. PROKURENT MOŻE DZIAŁAĆ ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM ALBO CZŁONKIEM ZARZĄDU.

 • PROKURA ŁĄCZNA. PROKURENT MOŻE DZIAŁAĆ ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM ALBO CZŁONKIEM ZARZĄDU.

 • PROKURA ŁĄCZNA. PROKURENT MOŻE DZIAŁAĆ ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM.

 • PROKURA ŁĄCZNA. PROKURENT MOŻE DZIAŁAĆ ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM.

 • PROKURA ŁĄCZNA. PROKURENT MOŻE DZIAŁAĆ ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM.

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2009