Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 19, obowiązujące od 15 lipca 2019 r.

Nazwa pełna

EMPIRIA CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000328248

NIP

5213529589

REGON

141817849

Data rejestracji

22 kwietnia 2009 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

Aleja Jana Pawła Ii 70 / 2, 00-175 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

140 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Przedmiot pozostałej działalności
 • Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane

 • Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych

 • Pozostała działalność wydawnicza

 • Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

 • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

 • Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja

 • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy członek zarządu działający samodzielnie

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Wspólnicy
 • Od 24 lutego 2011 r.

  Wartość udziałów

  46.5 tys. zł

  Liczba udziałów

  93

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

 • Od 30 listopada 2017 r.

  Wartość udziałów

  93.5 tys. zł

  Liczba udziałów

  187

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Prokurenci
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2009