Nazwa pełna

FUNDACJA "WSCHÓD"

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000328230

NIP

5423123959

REGON

200267748

Data rejestracji

21 kwietnia 2009 r.

Adres siedziby

Antoniuk Fabryczny 13, 15-762 Białystok, Polska

Cel działania

Wspieranie działań na rzecz współpracy międzynarodowej w sferze rozwoju, zapobiegania wykluczeniu społecznemu, podnoszenia świadomości i wiedzy obywatelskiej, postaw przedsiębiorczości oraz zbliżenia narodów i państw europy środkowej, wschodu i kaukazu.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prezes zarządu i członek zarządu łącznie

Rada Fundacji Organ nadzoru
  • Od 21 kwietnia 2009 r.

Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY