Wykreślenie

Data wykreślenia z rejestru przedsiębiorców

12 marca 2014 r.

Data uprawomocnienia wykreślenia

27 marca 2014 r.

Zobacz dane organizacji sprzed wykreślenia »