Wykreślenie

Data wykreślenia z rejestru przedsiębiorców

12 marca 2014 r.

Data uprawomocnienia wykreślenia

27 marca 2014 r.

Zobacz dane organizacji sprzed wykreślenia »

Połączenie / podział / przekształcenie
  • Okoliczności

    Przejęcie przez inną spółkę

    Połączenie w trybie art. 492 §1 pkt 1 kodekstu spółek handlowych, to jest przez przeniesienie całego majątku spółki rysy sp. Z o. O. Na spółkę srebrna sp. Z o. O. Uchwała nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki srebrna sp. Z o. O. Z dnia 10 lutego 2012 roku.

{{ fieldValue.v }}