Nazwa pełna

FILATI MIROSŁAW KUBIAK SPÓŁKA JAWNA

KRS

0000327753

NIP

8291709433

REGON

100617306

Adres siedziby

60, Opiesin, 98-220 Zduńska Wola, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Data rejestracji

14 kwietnia 2009 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Status podatnika VAT
Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentacji spółki upoważnieni są wspólnicy w następujący sposób: mirosław kubiak- jednoosobowo ewa kardas-kubiak- łącznie z mirosławem kubiakiem

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 14 kwietnia 2009 r.

  Związek małżeński

  TAK

  Małżeńska umowa majątkowa

  TAK

  Rozdzielność majątkowa

  TAK

 • Od 14 kwietnia 2009 r.

  Związek małżeński

  TAK

  Małżeńska umowa majątkowa

  TAK

  Rozdzielność majątkowa

  TAK

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

17,2 tys. zł

2020 r.

4,3 mln zł

2019 r.

6,6 mln zł

2018 r.

38,4 tys. zł

2017 r.

65 tys. zł

2016 r.

4,2 mln zł

2015 r.

75,5 tys. zł

2014 r.

79,9 tys. zł

2013 r.

3,9 mln zł

2012 r.

135,1 tys. zł

2011 r.

4,1 mln zł

2010 r.

113,7 tys. zł

2009 r.

175,2 tys. zł

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
175,2 tys. zł 113,7 tys. zł 4,1 mln zł 135,1 tys. zł 3,9 mln zł 79,9 tys. zł 75,5 tys. zł 4,2 mln zł 65 tys. zł 38,4 tys. zł 6,6 mln zł 4,3 mln zł 17,2 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

4

24,3 mln zł

10,6 mln zł

2007 - 2013

2

12,9 mln zł

6,5 mln zł

Łącznie

6

37,1 mln zł

17,1 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2009