Nazwa pełna

FABRYKA URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000032536

NIP

8220003855

REGON

710315027

Adres siedziby

Gen. K.sosnkowskiego 1, 05-300 Mińsk Mazowiecki, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

1 sierpnia 2001 r.

Kapitał zakładowy

3 mln zł

Kapitał docelowy

2,2 mln zł

Kapitał wpłacony

3 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków oraz do podpisywania w imieniu spółki, uprawniony jest prezes zarządu samodzielnie lub konieczne jest współdziałanie dwóch członków zarządu lub jednego członka zarządu łącznie z prokurentem lub dwóch prokurentów łącznie.

Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 19 wpisów historycznych
Prokurenci
 • Od 18 listopada 2019 r.

  PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM ŁĄCZNYM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU

 • Od 18 listopada 2019 r.

  PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM ŁĄCZNYM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU

 • Od 16 grudnia 2021 r.

  PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM ŁĄCZNYM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU

 • Od 16 grudnia 2021 r.

  PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM ŁĄCZNYM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

24,2 tys. zł

2022 r.

8,1 mln zł

2021 r.

4,2 mln zł

2020 r.

3,1 mln zł

2019 r.

23,8 tys. zł

2018 r.

379 tys. zł

2017 r.

103,5 tys. zł

2016 r.

99,8 tys. zł

2015 r.

110,6 tys. zł

2014 r.

12,9 tys. zł

2013 r.

3 tys. zł

2012 r.

64,9 tys. zł

2011 r.

85,2 tys. zł

2010 r.

3,3 tys. zł

2007 r.

35 tys. zł

2006 r.

28,8 tys. zł

2005 r.

63,8 tys. zł

2004 r.

53,7 tys. zł

2004
2005
2006
2007
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
53,7 tys. zł 63,8 tys. zł 28,8 tys. zł 35 tys. zł 3,3 tys. zł 85,2 tys. zł 64,9 tys. zł 3 tys. zł 12,9 tys. zł 110,6 tys. zł 99,8 tys. zł 103,5 tys. zł 379 tys. zł 23,8 tys. zł 3,1 mln zł 4,2 mln zł 8,1 mln zł 24,2 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

492 tys. zł

323 tys. zł

Inne dane

Adres www

WWW.FUD.COM.PL

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 931 SĄD REJONOWY W SIEDLCACH, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY-SEKCJA REJESTROWA

Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń

DZIENNIK O ZASIĘGU KRAJOWYM

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001